Yhdistyksemme esite ja säännöt on katsottavissa ja tulostettavissa alta.

Yhdistyksemme

 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia keliaakikkojen hyväksi monin eri ta­voin:

Helpottaa sairauteen sopeutumista antamalla vertaistukea ja järjestä­mällä jäsentapaamisia sekä virkistys­toimintaa. 


Helpottaa gluteenittomien elintar­vikkeiden ja aterioiden hankki­mista lisäämällä yleistä keliakia­tietoutta ja parantamalla tuottei­den saatavuutta.


Auttaa jäseniä keliakian kanssa sel­viämisessä lisäämällä heidän osaa­mistaan antamalla ohjausta ja neu­vontaa sekä järjestämällä asiantunti­jaluentoja, leivonta- ja ruoanlaitto­kursseja sekä muuta koulutusta.


Tapahtumista löydät tietoa tapahtumakalenterista.


Palutetta ja toivomuksia voit antaa ota yhteyttä osiosta.